Sprawdziany i przyrządy pomiarowe - GG Tech

GG TECH wykonuje sprawdziany i przyrządy pomiarowe służące do weryfikacji poprawności wytwarzanych seryjnie części. Przyrządy tego typu pozwalają w prosty sposób sprawdzić poprawność geometrii dowolnego detalu względem ustalonych kryteriów. Mogą być wyposażone w czujniki zegarowe ułatwiające odczyt wartość odchyłek lub w pola tolerancji na podstawie których kontroler kwalifikuje położenie danego wymiaru w wymaganym polu odchyłek. Sprawdziany i przyrządy pomiarowe przyspieszają kontrolę, eliminują konieczność posiadania uniwersalnych narzędzi pomiarowych, których użycie jest niemożliwe przy pomiarze kształtów i  punktów na powierzchniach krzywokreślnych. Łatwość obsługi i kwalifikacji części za pomocą przyrządu eliminuje potrzebę utrzymywania wykwalifikowanej kadry metrologów.


Galeria zdjęć…