Obróbka CNC - GG Tech
Technologia CAD/CAM

OBRÓBKA CNC

Firma GG TECH posiada nowoczesny park maszynowy do obróbki mechanicznej: stali , metali kolorowych i tworzyw sztucznych. Dzięki obrabiarkom CNC realizujemy zarówno duże serie oraz jednostkowe zamówienia. Maszyny numeryczne pozwalają maksymalnie obniżyć koszty wykonywanych detali przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości.

Niskie koszty uzyskujemy dzięki zastosowaniu frezowania HSM (High Speed Machining) czyli szybka obróbka z użyciem dużych posuwów i prędkości obrotowych narzędzia. Tak ekstremalne warunki skrawania realizujemy stosując najwyższej jakości narzędzia z węglików spiekanych. Technologia HSM stawia duże wymagania ścieżce narzędzia, którym sprostać możemy używając profesjonalnego oprogramowania CAD/CAM – ProEngineer UNIGRAPHICS oraz VERICUT. Dzięki niemu generowane ścieżki NC charakteryzują się dużą płynnością uzyskaną głównie dziki zastosowaniu zaokrąglonych naroży, helikalnego ruchu narzędzia, bogatej gamy rodzajów wejścia/wyjścia czy też kontroli prędkości przy zmianach kierunku skrawania lub podczas ruchów jałowych.

Wysoką jakość obrabianych detali uzyskujemy dziki zastosowaniu wysokoobrotowych wrzecion, które pozwalaj uzyska dobre powierzchnie frezowane narzędziami nawet o bardzo małych średnicach. Programując obrabiarki NC do wykańczających obróbek generujemy ścieżki narzędzia dopasowane do krzywizn powierzchni co ma duży wpływ na jej jakość.

Firma nasza posiada możliwości obróbki z wykorzystaniem numerycznie sterowanych osi obrotowych, dzięki którym możemy realizować zamówienia na takie części jak : krzywki obwodowe, ślimaki ze zmiennym skokiem , wałki do wygniatania ciastek , itp…