automotive - GG Tech

automotive

Obsługujemy firmy z branży Automotive w zakresie prototypowania, produkcji, kontroli jakości oraz badań laboratoryjnych. Mamy bardzo bogate doświadczenie w konstrukcji i wytwarzaniu:

– przyrządów pomiarowych

– przyrządów laboratoryjnych

– sprawdzianów

– wzorców

– uchwytów

– imadeł

– form

– specjalnych przyrządów produkcyjnych

System wibracyjny zgodny z SAE do udarowego testowania produktów.

Film z produkcji przyrządów pomiarowych

Film z produkcji zawieszenia do samochodu Arrinera